About

 

In de werken van Dieke Coumans(1997) kan je vaak figuren herkennen die zijn vervreemd van hun omgeving. Ze bezitten een bepaalde transparantie die doet denken aan een droom. Soms lijken de individuen te wachten en tot rust te komen, maar vaak heerst er een bepaalde spanning of dreiging in de schilderijen; alsof je op het punt staat om een ramp waar te nemen.

Dieke heeft een po√ętische schildertaal, waarin je als toeschouwer de ruimte krijgt om zelf verbanden te leggen en betekenis te geven aan het verhaal. Haar werk kan beschreven worden als figuratief en surrealistisch. Meestal werkt ze met olieverf, maar ook experimenteert ze met
andere soorten verf en installaties.

 

Op het moment woont en werkt ze in Nijmegen, Nederland.

 

 

/EN/

In the paintings of Dieke Coumans(1997) you can often recognize figures that are distorted or out of place. They seem to blend into their surroundings reminiscent of a dream. Sometimes it looks like the individuals are waiting in suspense, seemingly at peace and yet a disaster could be slowly approaching over the horizon.

Dieke displays a poetic painting language where she leaves space for the viewer to shape their own interpretation and an meaning of the story. While being submerged in an figurative yet abstract landscape you are guided by strong compositions and changing textures. She often works with oil paint, but experiments with different mediums and installations.

 

At the moment she lives and works in Nijmegen, the Netherlands.